OLI, CONSERVES i LLET

Amb el teu donatiu podem adquirir i distribuir aquests aliments, que no aconseguim per la via de l’aprofitament alimentari, per tal d’ajudar a més de 195 mil en situació de pobresa.